Etsi

VoiceWell® -koulutus

Manuaalisen hoitamisen koulutusta koulutetuille hierojille ja osteopaateille
VoiceWell® -hoitajakoulutus 2021

Koulutus on tarkoitettu Valviran rekisteröimille koulutetuille hierojille ja osteopaateille. Koulutus on suunniteltu siten, että opettamamme tiedot ja taidot täydentävät perusammattia ja mahdollistavat VoiceWell-menetelmän soveltamisen omassa ammatissa. Koulutus koostuu anatomian, fysiologian, kehon- ja lihashuollon teorian opetuksesta sekä hoitotekniikoiden käytännön harjoittelusta. Lisäksi koulutus sisältää klinikkaharjoittelua ja asiakastapausten kirjallista raportointia.

Koulutukseen liittyvät tiedustelut kouluttaja Kicka Leppäseltä sähköpostitse voicewellkicka@gmail.com tai puhelimitse 050 5831965


VoiceWell®-koulutuskokonaisuus koostuu yhteensä kuudesta (6) osasta. Opinnot voi suorittaa myös osissa pidemmällä aikavälillä.

1. Basic-level: Purennan, miimisten lihasten ja leukanivelen hoitotekniikat (Perustaso 1 jakso)

Sisältö: Purentalihasten ja leukanivelen anatomia ja fysiologia, tutkiminen, hoitotekniikoita, harjoitteita itselle ja asiakkaille. Osaamisen näyttö suoritetaan 6-12kk sisällä 1. osan suorittamisesta Basic -level kertauspäivän aikana.

Ajankohta Uusi VoiceWell-koulutus alkaa syksyllä/talvella 2021-2022

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse kouluttaja Kicka Leppänen voicewellkicka@gmail.com tai puhelimitse 0505831965


2. Professional-level: Kehon, äänen, kielen ja purennan hoitotekniikat (Syventävät opinnot 5 opetusjaksoa)

Professional level sisältää syventävää opetusta kehon, äänen, kielen ja purennan tutkimisesta ja manuaalisesta hoitamisesta sekä asiakkaan ohjauksesta. Tämä koulutuskokonaisuus jakautuu noin puolen vuoden ajalle.

Sisältö: Hengityksen alueen fysiologia ja anatomia sekä asiakkaan tutkiminen ja ohjaus, kieliluun ala- ja yläpuoliset rakenteet ja niihin vaikuttavat leuan ja hengityksen häiriöt, omaan ääneen tutustuminen ja äänianalyysi omasta äänestä. Artikulaatio- ja ääniharjoitukset osana ohjausta. Olkapään ja lantion, selän, rintakehän, niskan ja käsien hoito-tekniikoita. Tutustumme faskiaketjuihin ja niiden teorian soveltamiseen osana hoitotyötä. Osaamisennäytöt ja kirjallinen tentti suoritetaan viimeisessä osassa.

Professional levelin suorittaneilla 1. näyttö yhden (1) vuoden päästä valmistumisesta. Sertifioitu VoiceWell-hoitaja pitää huolen laadukkaasta osaamisestaan käymällä kertaus/opintopäivässä tarpeen mukaan.

Koulutus ei anna pätevyyttä puheterapeutin, puhetekniikanopettajan eikä laulunopettajan ammatteihin.

Opiskelijat haastatellaan purentajakson (Basic -level) jälkeen ja heiltä edellytetään tervettä puheääntä, hyvää opiskelumotivaatiota ja mielenkiintoa kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

VoiceWell-hoitaja koulutuksen kokonaishinta 2450€ (+Alv 24%)
Hinta sisältää opetuksen, materiaalit ja kahvi-/teetarjoilun sekä pientä suolasta ja makeaa koulutuspäivinä. Lounas on omakustanteinen, voit ottaa omat eväät mukaan.

Ajankohta
Ryhmä 10 (moduuli 3) 19.-20.2.2021, jatkomoduulit vielä sopimatta
Ryhmä 11 (moduuli 2) 15.-16.1.2021, (moduuli 3) 5.-6.3.2021, (moduuli 4) 23.-24.4.2021, jatkomoduulit sovitaan keväällä
Uusi VoiceWell-koulutus alkaa syksyllä/talvella 2021-2022, tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

HUOM! Koulutuksen aikataulu on alustava (koronatilanne huomioidaan). 


Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Kicka Leppänen, VoiceWell® -menetelmän kehittäjä ja kouluttaja, sähköpostitse voicewellkicka@gmail.com tai puhelimitse 0505831965