Etsi

Psykofyysinen hengityksen hoito

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 
Tapaamisissa saat tietoa 
 • Hengityksen psykofysiologiasta 
 • Hengityksen merkityksestä vuorovaikutuksessa
 • Hengityksen itsesäätelystä

Miten voi tunnistaa epätasapainoisen hengityksen? 
 • Ylihengittäminen tai vuoroittainen yli- ja alihengittäminen 
 • Tauoton hengitys 
 • Hengityksen katkaisu lihasjännityksellä, hengityksen pidättäminen 
 • Suuhengitys, voimakas ilman imeminen, ilman haukkominen 
 • Toistuva nieleskely, röyhtäily, rykiminen, haukottelu 
 • Hengityslihasten käyttöjärjestyksen häiriintyminen 
 • Apuhengityslihasten epätarkoituksenmukainen käyttö 
 • Olo on epämukava 

Tasapainoinen hengitys 
 • Vastaa tarkasti aineenvaihdunnallisia tarpeita
 • On lepotilassa taukojen rytmittämää
 • Tasapainottaa mieltä ja ruumista: elävöittää tai rauhoittaa tarpeistamme riippuen
 • On virtaavaa liikettä mielessä ja ruumiissa
 • On virtausta ja sujuvuutta vuorovaikutuksessa
 • Viestittää itselle ja toiselle ”ei hätää”

Mikä aiheuttaa epätasapainoista hengitystä?
 • Hengitys voi häiriintyä mielensisäisten tekijöiden vaikutuksesta: mielikuvien, tunteiden, kokemusten sekä niihin liittyvien tuntemusten ja toimintayllykkeiden vaikutuksesta.
 • Ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta: kylmyys, kuumuus, hajut, äänet, tungos, ahtaus, avaruus jne.

Järjestän niin ryhmätunteja kuin yksilötapaamisiakin!

Tiedustelut sähköpostitse voicewellkicka@gmail.com