VoiceWell-koulutus 

Koulutus on tarkoitettu Valviraan rekisteröidyille koulutetuille hierojille ja osteopaateille. Koulutus on suunniteltu siten, että opettamamme tiedot ja taidot täydentävät perusammattia ja mahdollistavat VoiceWell-menetelmän soveltamisen. Se koostuu anatomian, fysiologian, kehon- ja lihashuollon teorian opetuksesta sekä hoitotekniikoiden harjoittelusta että ohjatusta klinikkaharjoittelusta ja kirjallisesti raportoiduista asiakastapauksista.

VoiceWell-koulutuksen voi suorittaa jakso kerrallaan, kuitenkin niin että VoiceWell-hoitaja nimikkeen suorittaminen vaatii kaikkien jaksojen ja näytön suorittamista hyväksytysti. VoiceWell-purentahoito -nimikettä voi käyttää 1. jakson suorittamisen jälkeen. 

Koulutus jakautuu noin puolen vuoden ajalle: 6 koulutusjaksoa (pe – la), jotka sisältävät tutkimista, opastusta asiakkaan ohjaukseen, anatomian ja fysiologian luentoja, demonstraatioita, havainnointia ja hoito-otteita ja niiden eri sovelluksia, harjoittelua ryhmässä ja klinikka-asiakkailla.

1. JAKSO; MIIMISET JA SUUNPOHJA, PURENTA JA LEUKANIVEL 

AIKA: 16.-17.5.2019 tai 1.-2.8.2019 tai 20.-21.9.2019

2. JAKSO; RINTAKEHÄ, HENGITYS, PALLEA JA NISKA, FASKIOISTA LATERAALI JA SYVÄLINJA

AIKA: 18.-19.10.2019

3. JAKSO; KIELILUUN ALA- JA YLÄPUOLISET RAKENTEET, NIIDEN TOIMINTA JA HÄIRIÖT. ÄÄNIHARJOITUKSET JA OMAN ÄÄNEN ANALYYSI SEKÄ PALAUTE. FASKIOISTA PINNALLINEN ETULINJA. 

AIKA: 15.-16.11.2019

4. JAKSO; KIELI JA SEN TOIMINTA, ARTIKULAATIOHARJOITUKSET. RYHTI, OLKAPÄÄN HOITOTEKNIIKAT. FASKIOISTA KÄDEN LINJAT. 

AIKA: 13.-14.12.2019

5. JAKSO; SELKÄ, LANTIO, JALAT OSANA KOKONAISUUTTA. KERTAUSTA AIKAISEMMIN OPITUSTA, HARJOITUSNÄYTÖT. FASKIOISTA SPIRAALILINJA 

AIKA; 17.-18.01.2020

6. NÄYTÖT

AIKA; 14.-15.2.2020

Koulutus ei anna pätevyyttä puheterapeutin, puhetekniikanopettajan eikä laulunopettajan ammatteihin. Opiskelijat haastatellaan purentajakson (1) jälkeen ja heiltä edellytetään tervettä puheääntä, motivaatiota opiskella ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. 

Purentajakson hinta 390€ (sis. Alv 24%) laskutetaan viikko ennen jakson alkua. 

Koulutuksen kokonaishinta (sisältää 6 jaksoa) 2300€ (sis. Alv 24%) laskutetaan kahdessa erässä jakson 1 ja jakson 3 alussa. 


Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Kirsti Leppänen, voicewellkicka@gmail.com, p. 050 5831965
VoiceWell-menetelmän kehittäjä ja kouluttaja 
 
(c)2019, All Rights Reserved